אזרחות פולנית – מידע כללי

אישרור האזרחות הפולנית

 

 

הוראות אלה הן רק למי שבחר להגיש בשגרירות את הבקשות!!! מי שמגיש ישירות בפולין דרך אמא פולנייה או כל משרד אחר פטור ממילוי כל הטפסים. זכרו, שלהגיש בקשה דרך אמא פולנייה עולה כמעט כמו להגיש בקשה לבד בשגרירות. ראו סעיף עלויות בדף השאלות והתשובות

כאמור בדף השאלות והתשובות עליכם להתייחס לאחרון אבותיכם שנולד בפולין. איתו מתחילים את התהליך וברגע שהוא מאשרר את אזרחותו הדרך סלולה לאזרחותכם שלכם עד סוף הדורות

אם הנולד בפולין בין החיים ראו את הפסקה הבאה
אם הנולד בפולין כבר נפטר, לכו לפסקה הזו
אם כבר אישררתם את אזרחות אחד מאבותיכם לכו לכאן

מלאו הוראות אלה עבור אחרון אבותיכם שנולד בפולין אם הוא עוד בחיים

המסמכים הנדרשים למחלקה הקונסולרית של השגרירות הפולנית מאנשים שנולדו בפולין ומבקשים לאשר מחדש את אזרחותם הפולנית:

 

1.
טופס בקשה מלא-  בקשה מופנית למושל מחוז (Wojewoda) מקום המגורים האחרון לאישור האזרחות של ההורה המנוח (טופס מס' 2).

לכלול את הטפסים הבאים ממולאים בפולנית ובאותיות דפוס
הורד כאן את הטפסים הדרושים

שאלון אישי (טופס מס' 1)
  
הצהרת החלפת אזרחות (טופס מס' 3)
אם המבקש עזב את פולין לפני 19.11.51 - הצהרה על שרות צבאי בפולין (של המבקש - אם עזב כבגיר מעל גיל 18, או של אבי המבקש - אם המבקש עזב כקטין)
קורות חיים בשפה הפולנית, עם חתימה, הכוללים את הפרטים הבאים: שם ע"פ תעודת הלידה, מקום לידה, תאריך לידה, שינויי שם, שמות ההורים,  מצב משפחתי, מידע על בן/בת הזוג והילדים, השכלה, מקצוע, מקום עבודה, מקום שהות אחרון בפולין (כתובת), תאריך הגירה מפולין, תאריך ומקום הנשואין, מדינות בהם גר המבקש לפני ישראל, קשרים לפולין.

2.
העתק של דרכון פולני או אישור נסיעה שהחזיק המבקש ביום הנסיעה מפולין או ביום ההגעה לארץ. אם אבד, הצהרה מתאימה.

3.
תעודת לידה פולנית – מקורית, ותעודת נשואין פולנית אם הנשואין נערכו בפולין (אם חסרות יש להשיגה באמצעות השגרירות. הטופס נמצא באתר) וכל תעודה פולנית אחרת.

4.
תעודה המעידה על מצב אישי: תעודת נשואין, תעודת גרושין.(מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

5.
העתק דרכון ישראלי בתוקף. אם לא קיים, עותק ת"ז. יש להציג תעודה מקורית בעת הגשת הבקשה.

6.
תעודת אזרחות (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

7.
תמצית רישום ממרשם אוכלוסין (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

8.
אם השם המופיע בתעודת הלידה הפולנית אינו זהה לזה המופיע בתעודת האזרחות -- תעודה המעידה על שינוי שם (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

9.
אם המבקש עזב את פולין לפני 19.11.51

עזב בהיותו מעל לגיל 18

·         אשור שרות סדיר בצה"ל

·         מידע על כל המשרות שהחזיק במהלך חייו

עזב בהיותו מתחת לגיל 18

·         אשור שרות סדיר בצה"ל עבור שני הוריי המבקש

·         תעודות אזרחות (ישראלית) של שני ההורים

·         תעודת נשואי ההורים

·         מידע על כל המשרות שהחזיקו הורי המבקש במהלך חייהם

10.
2 תמונות דרכון

 

 

אדם שנולד מחוץ לפולין - מלאו הוראות אלה עבור צאצאו של אחרון אבותיכם שנולד בפולין אם הוא (הפולני) כבר אינו בחיים

לפי חוק האזרחות הפולני – 1962, ילד/ה רוכש אזרחות פולנית בתאריך של יום הולדתו/ה (ללא קשר למקום היוולדו/ה) אם לפחות אחד מההורים היה בתאריך הלידה אזרח/ית פולני/ת. עם הגשת הבקשה לאזרחות , על המבקש/ת לאשר מחדש את אזרחותו/ה הפולנית של אחד מהוריו ביום הולדתו/ה.

בקשה א - לפעמים נדרש לאשר מחדש אזרחות של הורה שנפטר על מנת לאמת שביום הולדת הבן/הבת ההורה היה בעל אזרחות פולנית.
(בקשה עבור הורה נפטר לעולם לא תוגש בנפרד אלא מלווה בבקשה של בנו/בתו)

המסמכים הנדרשים מבן/בת שנולד/ה מחוץ לפולין (לדוגמה בישראל) על מנת לאשר מחדש את אזרחותו/ה הפולנית של אחד מהוריו המנוח ביום הולדתו/ה של הבן/הבת.

כל המסמכים להלן מתייחסים להורה המנוח אם לא מצויין אחרת.

 

1.
טופס בקשה מלא-  בקשה מופנית למושל מחוז (Wojewoda) מקום המגורים האחרון לאישור האזרחות של ההורה המנוח (טופס מס' 7).

2.
לכלול את הטפסים הבאים ממולאים בפולנית ובאותיות דפוס
הורד כאן את הטפסים הדרושים

·        שאלון אישי (טופס מס'6)

·        הצהרת החלפת אזרחות עבור המבקש(טופס מס' 9)

·        אם הורה המבקש עזב את פולין לפני 19.11.51 - הצהרה על שרות צבאי בפולין (של אבי המבקש - אם עזב כבגיר מעל גיל 18, או של סבו של המבקש - אם אביו עזב כקטין) (טופס 8)

·       קורות חיים בשפה הפולנית, הכוללים את הפרטים הבאים: שם ע"פ תעודת הלידה, מקום לידה, תאריך לידה, שינויי שם, שמות ההורים,  מצב משפחתי, מידע על בן/בת הזוג והילדים,
השכלה, מקצוע, מקום עבודה, מקום שהות אחרון בפולין (כתובת), תאריך הגירה מפולין, תאריך ומקום הנשואין, מדינות בהם גר המבקש לפני ישראל, קשרים לפולין.

3.
       העתק של דרכון פולני או אישור נסיעה " travel document" שהחזיק ההורה ביום הנסיעה מפולין או ביום ההגעה לארץ. אם אבד, הצהרה מתאימה.

4.
       תעודת לידה פולנית – מקורית, תעודת נשואין פולנית ותעודת פטירה אם קרו בפולין (אם חסרות יש להשיגה באמצעות השגרירות. הטופס נמצא באתר) וכל תעודה פולנית אחרת.

5.
       תעודה המעידה על מצב אישי: תעודת נשואין, תעודת גרושין, תעודת פטירה.(מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

6.
       העתק דרכון ישראלי של האב המנוח. אם לא קיים, עותק ת"ז. המגיש יתבקש להציג תעודה מקורית בעת הגשת הבקשה.

7.
       תעודת אזרחות (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

8.
   אם השם המופיע בתעודת הלידה הפולנית אינו זהה לזה המופיע בתעודת האזרחות -- תעודה המעידה על שינוי שם (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

9.
   אם המבקש מאשר את אזרחות הורה שעזב כבגיר לפני 19.11.51 -

אם מדובר באב האשורים הבאים יוצאו עבורו בלבד. אם מדובר באם יוצאו עבורה ועבור האב.

·         אשור שרות סדיר בצה"ל (מקורי+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

·         מידע על כל המשרות שהחזיק במהלך חייו

אם ההורה עזב בהיותו מתחת לגיל 18

·         אשור שרות סדיר בצה"ל של סבא וסבתא של המבקש (מקורי+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים האג)

·         מידע על כל המשרות שהחזיקו סביו במהלך חייהם

·         תעודות אזרחות של הסבים (מקוריות+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

 

בקשה ב - מלאו הוראות אלה עבור כל מבקש נוסף, לאחר שהושג האשרור עבור אחד מהוריו, כלומר עבור כל הדורות שנולדו מחוץ לפולין ולהם אב שאושררה אזרחותו הפולנית

הורד כאן את הטפסים הדרושים

1. 
     טופס בקשה מלא-  בקשה מופנית למושל מחוז מזובייצקי לאישור האזרחות (טופס מס' 10).

2.
לכלול את הטפסים הבאים ממולאים בפולנית ובאותיות דפוס:
·        שאלון אישי (טופס מס'6)

·        קורות חיים בשפה הפולנית, הכוללים את הפרטים הבאים: שם ע"פ תעודת הלידה, מקום לידה, תאריך לידה, שמות ההורים,  מצב משפחתי, מידע על בן/בת הזוג והילדים, השכלה, מקצוע, מקום עבודה, קרובים בפולין.

3.
אשרור אזרחות פולנית של אחד ההורים

4.
תעודת לידה (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

  5. 
      תעודה המעידה על מצב אישי: תעודת נשואין, תעודת גרושין (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

6.
       העתק דרכון ישראלי תקף.

7.
       תעודת אזרחות (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

8.
       תמצית רישום ממרשם אוכלוסין (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטילים אמנת האג)

9.
   אם שונה השם -- תעודה המעידה על שינוי שם (מקורית+תרגום לפולנית+אישור תרגום מנוטריון+אפוסטיל אמנת האג)

10.
2 תמונות דרכון

11.
לילידי ישראל: תעודת נישואין של ההורים

הערות:

1.       כל מסמכי הבקשה לעיל יוגשו בשני עותקים בשני קבצים נפרדים.

2.       בקשה חסרה או שלא בשני עותקים לא תתקבל.

3.       המבקש יגיש את הבקשה בעצמו. ולא, יצרף ייפוי כח חתום. יש להציג ת"ז של המבקש ושל מגיש הבקשה

4.        כל הטפסים יכללו תאריך, מקום וחתימת המבקש.

5.       על איות השם ותאריך הלידה להיות זהים בכל המסמכים הישראליים, וזהים למופיע בדרכון.

6.       כל הטפסים וההצהרות ימולאו בפולנית.

7.       טפסים לא קריאים, או ממולאים ברשלנות לא יתקבלו.

8.       כל המסמכים בשפה אחרת מפולנית, יתורגמו לפולנית ויכללו אישור נוטריוני לתרגום.

9.       המסמכים המוגשים לא יוחזרו.

10.   אגרה קונסולרית תשולם עם הגשת הבקשה, ולא תוחזר בשום מקרה.

11.   השגרירות לא מוסרת מידע או עונה על שאלות בקשר למצב הבקשה בטלפון.

12.   כל המסמכים יוגשו במחלקה הקונסולרית ביום שני בין 9:00 ל 12:00 (חוץ מחגים ישראליים או פולניים)